klavieres3

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 

ETNODIDAKTIKA INSTRUMENTSPĒLES APGUVĒ

(saskaņojuma Nr. RIMC-19-143) 

tiek piedāvāta bez maksas 2020. gadā divas reizes: 

• sestdien, 17. oktobrī Rīgas 3. mūzikas skolā 6 stundu Apliecība,

• sestdien, 31. oktobrī Rīgas 1. mūzikas skolā 6 stundu Apliecība.

Dalībnieku skaits tiek ierobežots sanitārā protokola prasību dēļ.

Tālākizglītībai 3. mūzikas skolā lūdzam iepriekš veikt atskaņojuma videoierakstu vērtēšanu YouTube vietnē.

Vērtēšanas lapas lūdzam izdrukāt   Spied šeit  

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 10. oktobrim epastā rigapiano@gmail.com 

Sākums 17.10.2020. pulksten 9.00.

Diskusijas un meistarklasi vada Nora Lūse un Gintars Januševičs (LT). Apliecības 6 h pulksten 10.30. 

Sākums 31.10.2020. pulksten 10.30.

Informācijas tehnoloģiju lietpratīga izmantošana instrumentspēles apguvē, koncertmeistara prasmes Dubultmēlīšu svētkos.

Vada Nora Lūse. Apliecības 6 h pulksten 14.30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


afisha_kalaskova

Rīgas 3. mūzikas skola Rīgā, Maskavas ielā 166

2020. gada 3.- 6. februārī notika

Alfrēda Šnitkes Maskavas valsts Mūzikas institūta profesores 

Dagmāras Kalaškovas (Kalniņas) seminārs stīgu instrumentu spēles apmācībā

 Problēmu risināšana darbā ar vijoles un alta spēles audzēkņiem

        kalaskova_2020

Paldies meistarklašu vadītājai par interesantajām un praksē noderīgajām nodarbībām

 .