Iesniegumi  Atrodami šeit                                                           Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

                                             Ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumi skolēniem

                                             Pašnovērtējuma ziņojums 2019. g.


Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv)

pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai,

kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem

Departamentā vai tā padotības iestādēs