Audzēkņu sasniegumi

Mūsu audzēkņi ar panākumiem piedalās dažādos konkursos un festivālos gan Latvijā, gan ārpus tās. 
Šeit redzami spilgtākie brīži, par kuriem priecājamies un lepojamies