Vecāku līdzfinanasējums

   Ar 2020 gada 1. jūniju līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām, kuru īstenošanai piešķirtas dotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta, vienam audzēknim ir eur 20,00 mēnesī.

   

Apmaksa par skolas instrumenta lietošanu tiek veikta, saņemot e-pastā rēķinu (šobrīd rēķins tiek sūtīts reizi trijos mēnešos).
Lūdzam pārliecināties, ka līgumā ar skolu norādīta precīza e-pasta adrese, lai varētu saņemt apmaksas rēķinus. 


Rīkojums par skolas mācību maksas līdzfinansējuma atlaidi
  lasīt vairāk 

Rīkojums par skolas mācību maksas līdzfinansējuma atlaidi interešu izglītībai

                                                                                                                                                      lasīt vairāk