Par mums

 • Rīgas 3. mūzikas skola darbojas kopš 1959. gada. Tās dibinātājs ir Rīgas dome un tā darbojas Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta pakļautībā. ( Vairāk informācijas par departamentu  http://www.iksd.riga.lv )  

 • Skola izvietota arhitekta O. Bāra projektētā skaistā četrstāvu ēkā Maskavas ielā 166, 

kas būvēta no 1904. - 1905. gadam  kā  Bērnu darbmīlestības nams, par ko liecina skolā atrastie vēsturiskie dokumenti.

 • Skola nodrošina zināšanu līmeni, kāds nepieciešams, lai varētu turpināt mācības mūzikas 

vidusskolā. Par to liecina virkne mūsdienu mūziķu un mūzikas pedagogu, kuri mūzikas 

izglītību sākuši tieši mūsu skolā. Mūzikas izglītība kā mūsdienu izglītības neatņemama 

sastāvdaļa veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā. Tā bija, ir un būs nepieciešama, lai 

padarītu dzīvi krāsaināku, paplašinātu mūsu redzesloku, un bagātinātu garīgo pasauli.

 • Pašlaik skolā apm. 270 audzēkņiem ir iespēja apgūt

13 licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas:

 • Klavierspēle 
 • Stīgu instrumentu spēle
 •                              -  Vijoles spēle 
 •                              -  Čella spēle 
 •                              -  Ģitāras spēle 
 •  Pūšaminstrumentu spēle 
 •                              - Flautas spēle 
 •                              - Klarnetes spēle                           
 •                              - Saksofona spēle              
 •                              - Trompetes spēle 
 •                              - Trombona spēle 
 •                              - Mežraga spēle 
 •                              - Tubas spēle
 • Sitaminstumentu spēle           
 • Kora klase  

                                       Mērķi, misija, vīzija 

   Misija -           sniegt laikmeta prasībām atbilstošu mūzikas pamatizglītību, veidot kultūrizglītības telpu.

   Vīzija -            augstvērtīga profesionālās ievirzes izglītība, kas ceļ personības intelektuālo attīstību.

   Uzdevums - nodrošināt un pilnveidot izglītības kvalitāti.  Apgūstot zināšanas un iemaņas, 

                             dot iespēju ikvienam audzēknim piedzīvot muzikālu un māksliniecisku pārdzīvojumu, kas veidotu 

                             mūzikas baudīšanas prieku.