Rīgas 3. mūzikas skola

XI  A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas
    festivāla nolikums

Festivālu rīko:                      Rīgas 3. mūzikas skola

Laiks un vieta:                      2022. gada 16. novembris 12. 00, Rīgas 3. mūzikas skola

                                                    Maskavas iela 166, Rīgā, LV – 1019

Festivāla mērķis                 Rosināt audzēkņu interesi par A. Vivaldi un citu baroka laika komponistu mūziku.

Festivālā piedalās:            2. - 8. klašu audzēkņi.

           

Festivāla programma:     Lielas formas A. Vivaldi vai cita baroka laika komponista skaņdarbs.
                                                   Festivālā laipni aicināti piedalīties arī stīgu instrumentu ansambļi.
                                                   Repertuāra izvēle pēc ansambļu sastāva un iespējām.

                                                           

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 2022. gada 9. novembris.

Pieteikuma paraugs:

Nr.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Klase, specialitāte

Pedagoga vārds, uzvārds

 Koncertmeistara

   vārds,uzvārds

        Programma

Kopējā

hronometrāža

Pieteikumus sūtīt uz e pastu:         r3ms@riga.lv

Dalības maksa:   € 10,- (Ansambļiem tā ir kopējā dalības maksa) jāiemaksā ar pārskaitījumu skolas norēķinu kontā 

līdz 2022. gada 15. novembrim.                                                                                                                               

Maksājuma uzdevumā precīzi jānorāda:

skolas kods 21058, 

                                                                                                              dalībnieka vārds, uzvārds

                                    „XI A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas  festivāls”                                   

Skolas rekvizīti: 

Rīgas valstpilsētas pašvaldība

reģistrācijas Nr. LV 90011524360

Saņēmējs: IKSD Rīgas 3. mūzikas skola;

Skolas kods 21058

Luminor Bank AS, Latvijas fil.LV

SWIFT Kods NDEALV2X

Konts: LV72RIKO0021000916200