XII  A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas
                       festivāla nolikums


Festivālu rīko:                       Rīgas 3. mūzikas skola

Laiks un vieta:                      2023. gada 29. novembris 11. 00, Rīgas 3. mūzikas skola

                                                    Maskavas iela 166, Rīgā, LV – 1019

Festivāla mērķis                  Rosināt audzēkņu interesi par A. Vivaldi un citu baroka laika komponistu mūziku.

Festivālā piedalās:                2. - 9. klašu audzēkņi.

           

Festivāla programma:           Lielas formas A. Vivaldi un citu baroka laika komponistu skaņdarbi.

Festivālā laipni aicināti piedalīties arī stīgu instrumentu ansambļi.

Repertuāra izvēle pēc ansambļu sastāva un iespējām.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: līdz 2023. gada 22. novembrim

Nr.

Dalībnieka (-u)

vārds, uzvārds

Klase, specialitāte

Pedagoga vārds, uzvārds

      Koncertmeistara

vārds, uzvārds

        Programma

Kopējā

hronometrāža

Pieteikumus sūtīt uz e pastu:         [email protected]


Dalības maksa:                       

€ 10,- iemaksājami ar pārskaitījumu skolas norēķinu kontā līdz 2023. gada

22. novembrim. Maksājuma uzdevumā precīzi norādīt:

skolas kods 21058, dalībnieka vārds, uzvārds

„XII A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas  festivāls”

Ansambļiem kopējā dalības maksa € 10,-.


Skolas rekvizīti:

Rīgas valstpilsētas pašvaldība

reģistrācijas Nr. LV 90011524360

Saņēmējs: IKSD Rīgas 3. mūzikas skola;

Skolas kods 21058

Luminor Bank AS, Latvijas fil.LV

SWIFT Kods NDEALV2X

Konts: LV72RIKO0021000916200