XIV J.S. Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls


NOLIKUMS

Festivālu rīko:                      Rīgas 3. mūzikas skola

Laiks un vieta:                      2023. gada 15. novembris pulksten 11.00

                                                    Rīgas 3. mūzikas skola

                                                    Maskavas iela 166, Rīgā, LV – 1019

Festivāla mērķis                 Rosināt audzēkņu interesi par baroka laika komponistu mūziku

Festivālā piedalās              2. – 8. klašu audzēkņi

           

Festivāla programma:       Audzēkņiem jāatskaņo viens J. S. Baha skaņdarbs un viens baroka laika         

                                                     komponistu skaņdarbs.

                                                     Aicinām piedalīties arī klavieru ansambļus.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš:  2023. gada 8. novembris

Pieteikuma paraugs:

Nr.

Dalībnieka (u)

vārds, uzvārds

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

             Programma

Kopējā

hronometrāža
Pieteikumus sūtīt uz e pastu:         [email protected]

Dalības maksa:                      €  10,- iemaksājami ar pārskaitījumu skolas norēķinu kontā līdz 2023. gada

                                                      9. novembrim. Maksājuma uzdevumā obligāti norādot:

                                                      skolas kodu 21058, dalībnieka vārdu, uzvārdu un

                                                     „ XIV J. S. Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls”.

Skolas rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV–1050

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90011524360

Saņēmējs: IKSD Rīgas 3. mūzikas skola;Skolas kods 21058

Maskavas ielā 166, Rīga LV-1019

Luminor Bank AS, Latvijas fil.LV

SWIFT Kods NDEALV2X

Konts: LV72RIKO0021000916200